Przegląd

Styl biurowy (smart casual, business casual, informal)

Niewątpliwie, szykując się do pracy, mamy z tyłu głowy jakieś ograniczenia, odnośnie tego, co możemy, a czego nie możemy na siebie założyć. Obowiązuje nas dress code, czyli pewien zbiór zasad dotyczących ubierania się stosownie do wykonywanej pracy czy okazji. Omawiając…