fbpx

Polityka prywatności

Strona ubierajsieklasycznie.pl  („Strona”) gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników.
1. Administrator i właściciel danych
Administratorem i właścicielem danych jest Maria Młyńska („Administrator Danych”, „Właściciel danych”).
2. Czas retencji
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.
3. Zbierane typy danych
Wśród typów danych osobowych, które zbiera Strona, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Dane o wykorzystaniu, Data urodzenia, Email, Imię, Nazwisko, Kod pocztowy, Miasto, Kraj, Nazwa użytkownika, O mnie, Płeć. Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Strony.Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez tę Stronę lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Stronę, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez tę Stronę i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.
4. Miejsce
Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.
5. Metody przetwarzania
Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.
6. Uprawnienia Facebooka wymagane przez tę Stronę
Ta Strona może prosić o kilka uprawnień Facebooka pozwalających na wykonywanie czynności związanych z kontem użytkownika na Facebooku i wyszukiwania w nim informacji, w tym Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat następujących uprawnień, zapoznaj się z dokumentacją uprawnień Facebooka oraz polityką prywatności Facebooka.
7. Wykorzystanie zgromadzonych danych
Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Stronie świadczenia usług, jak również do następujących celów: Analityka, Dalsze informacje na temat Danych Osobowych, Dostęp do kont usług stron trzecich, Funkcje społecznościowe, Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, Komentowanie treści, Kontakt z Użytkownikiem, Obsługa płatności, Reklama, Remarketing i targetowanie behawioralne, Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform, Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości. Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.
8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług
8.1. Analityka
Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika.
8.1.1. Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania tej Strony, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej. Dostawca: Google, Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
8.1.2. Rozszerzenie wyświetlające reklamy dla usługi Google Analytics
Usługa Google Analytics w tej Aplikacji może korzystać z reklamy opartej na zainteresowaniach Google, danych odbiorców od firm trzecich i informacji pochodzących z plików cookie DoubleClick w celu rozszerzenia analiz o dane dotyczące demografii, zainteresowań i interakcji z reklamami.Dostawca: Google, Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
8.1.3. Śledzenie konwersji reklam Facebooka
Śledzenie konwersji reklam Facebooka to usługa analityczna udostępniana przez firmę Facebook, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonanymi w tej Aplikacji.Dostawca: Facebook, Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
8.1.4. Śledzenie konwersji reklam Google AdWords
Śledzenie konwersji reklam Google AdWords to usługa analityczna udostępniana przez firmę Google, Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z działaniami wykonanymi w tej Aplikacji.Dostawca: Google, Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
8.1.5. WordPress Stats
Wordpress Stats to to usługa analityczna udostępniana przez firmę Automattic Inc. Dostawca: Automattic Inc., Miejsce przetwarzania danych: USA
8.2. Dalsze informacje na temat Danych Osobowych
Dalsze informacje na temat Danych Osobowych
8.2.1. Dostęp do Książki Adresowej
Ta Strona może uzyskać dostęp do Książki Adresowej.
8.2.2. Niepowtarzalny identyfikator urządzenia
Ta Strona może śledzić użytkowników przez przechowywanie ich unikalnego identyfikatora urządzenia dla celów analitycznych lub w celu przechowywania preferencji Użytkowników.
8.3. Sprzedaż towarów i usług on-line
Dane Osobowe gromadzone są używane w celu zapewnienia Użytkownikowi usług lub sprzedaży towarów, w tym płatności i ewentualnej dostawy. Dane Osobowe gromadzone w celu wykonania płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bankowego używanego do transferu lub innych przewidzianych środków płatności. Rodzaj danych gromadzonych przez niniejszą Stronę zależy od używanego systemu płatności.
8.4. Dostęp do kont usług stron trzecich
Te usługi umożliwiają Stronie dostęp do danych z konta usługi firm trzecich i wykonywania działań za jego pomocą. Usługi te nie są uruchamiane automatycznie i wymagają jednoznacznego upoważnienia przez Użytkownika.
8.4.1. Dostęp do konta Facebook
Ta usługa pozwala połączyć Stronę z kontem użytkownika na portalu społecznościowym Facebook, udostępnianym przez firmę Facebook Inc. Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
8.5. Funkcje społecznościowe
Funkcje społecznościowe
8.5.1. Publiczny profil
Użytkownicy mogą mieć profile publiczne, które inni Użytkownicy mogą wyświetlać. Oprócz podanych Danych Osobowych, profil może zawierać interakcje Użytkownika ze Stroną.
8.6. Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
Te usługi umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi i innych platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze tej Strony. Interakcje i informacje pozyskane przez tę Stronę zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.
8.6.1 Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe Facebooka
Przycisk Lubię To i widżety społecznościowe Facebooka to usługi umożliwiające interakcję z sieci społecznościową Facebook udostępnianą przez firmę Facebook Inc. Dostawca: Facebook, Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
8.6.2. Przycisk “Pin it” i widżety społecznościowe Pinterest
Przycisk “Pin it” i widżety społeczne Pinterest to usługi umożliwiające interakcję z platformą Pinterest udostępnianą przez firmę Pinterest Inc. Dostawca: Pinterest, Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
8.7. Komentowanie treści
Usługi komentowania treści umożliwiają Użytkownikom tworzenie i publikację komentarzy na temat treści Strony. W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również mieć możliwość tworzenia anonimowych komentarzy. Jeśli wśród danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest adres e-mail, może on być używany do wysyłania powiadomień o komentarzach dotyczących samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść własnych komentarzy. Jeżeli zainstalowana jest usługa komentowania treści świadczona przez osoby trzecie, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których zainstalowano tą usługę, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z tej usługi.
8.7.1. Zarządzany bezpośrednio system komentarzy
Ta Strona ma własny system komentarzy. Gromadzone dane osobowe: Cookie, Email, Nazwa użytkownika
8.8. Kontakt z Użytkownikiem
Kontakt z Użytkownikiem
8.8.1. Lista mailingowa lub gazetka
Dzięki subskrypcji listy mailingowej lub biuletynu adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tej Strony. Twój adres e-mail może być również dodany do tej listy w wyniku rejestracji na Stronie lub po dokonaniu zakupu.
8.9. Obsługa płatności
Usługi przetwarzania płatności pozwalają tej Stronie na przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub innymi środkami. Aby zapewnić wyższy stopień bezpieczeństwa, Strona dzieli się z pośrednikami finansowymi tylko informacjami niezbędnymi do realizacji transakcji.
8.9.1. PayU
PayU to usługa płatnicza udostępniana przez firmę PayU SA, która pozwala użytkownikom na dokonywanie płatności online za pomocą poświadczeń PayU.
8.9.2. Przelewy24
Przelewy24 to usługa płatnicza udostępniana przez firmę DialCom24 Sp. z o.o., która pozwala użytkownikom na dokonywanie płatności online za pomocą poświadczeń Przelewy24.
8.10.  Reklama
Te usługi pozwalają na używanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej wyświetlanej w formie banerów i innych reklam na Stronie, które mogą być dopasowane w oparciu o zainteresowania Użytkownika. Nie oznacza to, że ​​wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki użytkowania są przedstawione poniżej. Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą korzystać z plików plików cookie w celu identyfikacji użytkowników lub mogą używać techniki retargetowania behawioralnego, czyli wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i zachowań użytkownika, łącznie z tymi wykrytymi poza Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką Prywatności właściwych usług.
8.10.1. Google AdSense
Google AdSense to usługa reklamowa udostępniana przez firmę Google Inc Usługa ta wykorzystuje plik cookie „DoubleClick”, które śledzi wykorzystanie tej Strony i zachowania użytkownika dotyczące oferowanych reklam, produktów i usług. Użytkownicy mogą zdecydować, aby wyłączyć wszystkie pliki cookie DoubleClick, klikając łacze: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en Dostawca: Google, Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
8.10.2. Zanox
Zanox to usługa reklamowa udostępniana przez firmę ZANOX.de AG. Dostawca: Zanox, Miejsce przetwarzania danych: Niemcy Polityka Prywatności
8.11. Remarketing i targetowanie behawioralne
Te usługi pozwalają tej Stronie i jej partnerom informować, optymalizować i dostarczać reklamy w oparciu o przeszłe wykorzystanie tej Stronie przez Użytkownika. Działalność ta jest wykonywana poprzez śledzenie Danych Użytkowania i za pomocą plików plików cookie. Informacje te są przekazywane do partnerów zarządzających działalnością związaną z remarketingiem i targetowaniem behawioralnym.
8.11.1. Remarketing przez usługę Google Analytics w celu wyświetlania reklam graficznych
Google Analytics for Display Advertising to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego udostępniana przez firmę Google Inc., która łączy śledzenie wykonywane przez usługę Google Analytics i jej pliki cookie z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick. Aby z niej zrezygnować: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en. Dostawca: Google, Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
8.12. Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform
Te usługi pozwalają przeglądać zawartość hostowaną na platformach zewnętrznych bezpośrednio z tej Strony prowadzić interakcję z nimi. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.
8.12.1. Widżet wideo YouTube
YouTube to usługa wizualizacji treści wideo udostępniana przez firmę Google Inc., która zezwala tej Stronie na włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach. Dostawca: Google, Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
8.13. Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości
Te usługi umożliwiają zarządzanie bazą kontaktów e-mail w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail. Usługi są wykorzystywane do zbierania danych na temat daty i godziny przeglądania poczty przez Użytkownika, a także informacji o tym, kiedy Użytkownik dokonuje interakcji z pocztą przychodzącą, np. poprzez kliknięcie na łącza zawarte w wiadomości e-mail.
8.13.1. Mailchimp
Mailchimp to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości udostępniana przez firmę Mailchimp Inc. Dostawca: Mailchimp, Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności
8.14. Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych
8.14.1. Działania prawne
Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Strony lub związanych z nią usług.
Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.
8.14.1. Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Strona może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.
8.14.2. Logi Systemowe i Konserwacja
Do celów eksploatacji i konserwacji, ta Strona i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).
8.15. Informacje nie zawarte w niniejszej polityce
Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.
8.16. Prawa użytkowników
Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej. Ta Strona nie obsługuje żądań „Do Not Track”. Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania „Do Not Track”, należy przeczytać ich polityki prywatności.
8.17. Zmiany niniejszej polityki prywatności
Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Strony i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.
8.18. Informacje na temat niniejszej polityki prywatności
Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności, przygotowaną począwszy od modułów dostarczonych przez firmę GuideMe24 i hostowanych na serwerach firmy GuideMe24.
9. Definicje i odniesienia prawne
9.1. Dane Osobowe (lub Dane)
Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.
Dane o wykorzystaniu
9.2. Informacje zbierane automatycznie na tej Stronie (lub usług osób trzecich wykorzystywanych na tej Stronie które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Strony, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na Stronie) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebyłna Stronie, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.
9.3. Użytkownik
Osoba korzystająca z tej Strony, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.
9.4. Podmiot Danych
Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.
9.5. Procesor Danych (lub Nadzorca Danych)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
9.6. Administrator Danych (lub Właściciel)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania ze Strony. 8.13.7. Administrator Danych jest właścicielem tej Strony, chyba, że wskazano inaczej.
9.7. Ta Strona
Strona ubierajsieklasycznie.pl, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.
9.8.  Cookie
Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.
9.10. Dane administratora i właściciela danych
Dane Administratora i Właściciela danych:Modernum Maria Młyńska, ul. B. Krzywoustego 2a/4, 75-064 Koszalin, blog@ubierajsieklasycznie.pl
9.11. Informacje prawne
Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, oraz rozporządzenie 2016/269
na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Strony.

Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2022

Zamknij
Ta strona używa plików cookies. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Akceptuję